BUSCADOR DE RESEÑAS


Letra (canto) Hatun Pukllay Soltera Suway - Cusco

Puedes encontrar la letra de la danza en la parte inferior, así mismo recomendamos revisar las reseñas publicadas en este blog de reseñas históricas de danzas del Perú, enseguida te comparto la letra.

Así mismo puedes revisar la reseña que ya se a publicado con anterioridad y puedas tener mas información al respecto.

Leer la reseña corta AQUÍ: https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2018/07/hatun-pukllay-soltera-suway-cusco.html

Letra (canto) Hatun Pukllay Soltera Suway - Cusco
(Reseñas Históricas de Danzas del Perú)

LETRAS DE LA DANZA: 


ENTRADA

CHEYQA CHEYQA CHAYAMUYKU
CHEYQA CHEYQA CHAYAMUYKU
YAURIPAMPALLAS SOLTERAQA
LARAMANILLAY MANZANAQA.

SOLTERO KAMAS HAMUSHAYKU
MANZANA PURAS HAMUSHAYKU
VIKUÑA WALAY WALAMUYKU
TARUKA PIKWAY PIKWAMUYKU

1ER SALUDO
YAURI LLACTA NAPAYKUYKI
HATUN PUNALLAY NAPAYKUKYKI
SOLTEROLLAYKIS (ALLAYKIS) HAMUSHANI
MANZANALLAYKIS HAMUSHANI
YAWRI LLAQTA PHANCHIRISHAN
IMA MUNAYTAQ PHANCHIRISHAN

1ERA MELODIA NOKAS KANI
LARAMANI NOKAS KANI KINSACHATA
SOLTERA SUWAS HAMUSHANI
MAZANA SUWAS HAMUSHANI

ASIKUSPAMA QHAWASHAYKI
IMA ALLINTAQ KAKUSHAWAQ
CHIQCHIQ CHIQCHISQAN SOLTERITO
SOLTERO MANRAQ TUKUSQANKI

SUMAQ T´IKATAS MASQASHANI
YANA ÑAWITAS MASQASHANI
MAYPIPUNITAQ TARIRUYMAN
PIWANPUNITAQ TUPARUYMAN

IMAYKITATAQ CHINKACHINKI
ÑAWIYKITARAQ PICHAKAMUY
ROQT´O UMAMAN HAMUSQANKI
QAYTO KUNKAMAN HAMUSQANKI

PINKUYLLITUY PINKUYLLITUY
PINKUYLLITUY SERENADO
KAY SOLTERATA SUWAYSIWAY
KAY MANZANATA APAYSIWAY

HINALLAPUNIS NOQA KANI
HINALLAPUNIS NOQA KANI
ÑAWI RURUYPI ENCANTUYUQ
SONQO RURUYPI ENCANTUYUQ

QANTAPUNI WAYLLUKUYKI
MANALLAPUNI MUNAQTIYKI
SONQOPUNKIYPIN WAÑURUSAQ
LADUYKIPIRAQ WAÑURUSAQ

IMALLAPAQTAQ MUNAYKIMAN
WAQCHA QELETA MUNAYKIMAN
QEPAN PURIQTA MUNAYKIMAN
MEJORESCHAYMA SOLTERAYQA

2DA MELODIA

PINKUYLLUY AMA WAQAYCHU
GUITARRAY AMA WAQAYCHU
SUMAQTA WAQASPAYKIQA
SONQOYTA SUWASHAWANKI

SOLTERO SUWAKUSAYKI
MANZANA APAKUSAYKI
SUMAQTA TUKASQAYKIWAN
SONQOYTA SUWASHAWANKI

TUPAY

TUPAYKAMUY TUPAYKAMUY
TINKUYKAMUY TINKUYKAMUY
SOLTERA PURA TUPAYKUSUN
MANZANA PURA TINKUYKUSUN

PAÑAMANTACHU MUNASHANKI
LLOQEMANTACHU MUNASHANKI
MUNAQTIYKIQA QOYUSAYKI
QOQAWAYKITA QOYUSAYKI

TUPAYKAMUY TUPAYKAMUY
INKUYKAMUY TINKUYKAMUY
CASTILLA PURA TUPAYKUSUN
LABRADA PURA TINKUYKUSUN

TUPAYKAMUY TUPAYKAMUY
TINKUYKAMUY TINKUYKAMUY
KASTILANCHISTA CHHAQCHIMUSUN
LABRADANCHISTA CHHAQCHIMUSUN

CONTRAPUNTO

TUPAYUSUNCHU – TUPAMUYARI
SILLARUSAYKI – ATILLAWAQCHU
CHURARUSAYKI – MAMAYKITARI
HAYÑACHU KANI – KALLPA KASHANCHU
QHEYNAYMI KALLPA – VALOR KASHANCHU
RAKHUMA VALOR – ASICHIWANKI
QANCHU KACHANKI – MAMASITAYKI
SAQRAQ HAP´INAN – CH´UÑU SARUYTA
TÁWI TÁWICHA – SARURUSAYKI
WIPHAY MANZANA – WIPHAY SOLTERO.

SILLAYKI PACHA – NI ATINKICHU
PUBLICO RUNAQ – LLANQATAÑAMA
ANTOHANANTA – ÑAÑUMA KASQA
QOQAWAYKITA – NI GUSTUYPAQCHU
CHURAYUSAYKI – NOQACHA VIDAY
PAÑAMANTACHU – SILLARUYKIMAN
LLOQENMANTACHU – WAYQEYKITAWAN
CHURAMUSHANI – TAWQA TAWQATA
WIPHAY MANZANA – WIPHAY SOLTERO.

UKHUCHANMANTAN – DALIPAKAMUY
DALEMUSHANI – RIKUMA KASQA
KUNAN CHICHUTA – Q´EWE PINKUYLLU
SAQEYUSAYKI – NI ATINKICHU
WATAPIÑACHA – MACHUY MANEJO
ENTREGAWANKI – HAQAY WAYQEYKI
LLAMA UÑATA – ANTOHAMUSHAN
TAYTAY NISHAQTA – PAYCHATAWANCHU
MAMAY NISHAQTA – SILLAYUSAQPAS
WIPHAY MANZANA – WIPHAY SOLTERO.

DESPEDIDA

ADIOS NIWAY DESPEDIWAY
YAURI LLACTA ADIOS NIWAY
WATAMANÑACHA KUTIMUSAQ.
TAKISQALLAYTA YUYARISPA.

1RA MELODIA DESPEDIDA

KHUNANQA RIPUKAPUSUNCHIS
KHUNANQA APAKAPUSAYKI
VICUÑA CHITAYTA YACHACHIMUSAYKI
TARUKA CH´AWAYTA YACHACHIMUSAYKI.

2DA MELODIA DESPEDIDA

TOQROYO PATA CAMPANITA
DESPEDIDATA TUKAYKAMUY
KUTIMUSAQCHUS MANAÑACHUS
HATUN PUKLLAYCHUS APAWANQA.

TOQROYO PATA CAMPANITA
DESPEDIDATA TUKAYKAMUY
KUTIMUSAQCHUS MANAÑACHUS
HATUN PUKLLAYCHUS APAWANQA.

YAURI LLAQTA GOBERNADOR
P´ASÑAKUNATA WISQACHIMUY
KUNAN TUTASIS LLOQSIMUSAQ
CHICHU IMA RIHURINMAN.

* Espero te haya servido el material publicado, siempre con la intención de promover el folclore peruano y las costumbres de este país tan maravilloso.

¿Necesitas Apoyo?,  Te recomendamos usar el BUSCADOR DE DANZAScaso que NO encuentras lo que buscas, puedes solicitar información sobre el material publicado en los siguientes datos de contácto haciendo Clic Aquí.

Tambien te Puede Interesar:

0 comentarios :

Publicar un comentario

Deja tu comentario para que otros puedan conocer tu punto de vista:

RESEÑAS RELACIONADAS